Pada hari Selasa, 8 Mac 2011 SM Imtiaz Besut telah dikunjungi oleh pihak Jabatan Agama Islam Perak dan wakil Pejabat Menteri Besar Perak dalam rangka lawatan untuk tujuan perkongsian pintar idea penubuhan imtiaz. Kolaborasi daripada kedua-dua pihak diharapkan dapat melahirkan percambahan idea untuk digabung jalin dalam merealisasikan visi dan misi imtiaz.