SM Imtiaz YT Besut telah mencatat keputusan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2011 yang cemerlang dengan Gred Purata

Sekolah (GPS) 1.04. Seramai 39 orang calon daripada 57 orang calon yang menduduki PMR pada tahun 2011 telah mendapat

9A dalam semua matapelajaran berbanding tahun lepas iaitu seramai 37 orang. Manakala jumlah calon yang mendapat

8A 1B ialah seramai 17 orang dan hanya seorang pelajar mendapat 7A 2B.