Tarikh : 13-15 September 2011

Tempat : Dewan Ulul Albab SM Imtiaz YT Besut

Sasaran : Calon PMR 2011