Tarikh  : 29 April 2012

Hari     : Ahad

Masa   : 10.00 pagi

Tempat : Dewan Ulul Albab SM Imtiaz Besut