Tarikh  : 29 April 2012

Hari     : Ahad

Masa   : 7.40 pagi

Tempat : Dewan Ulul Albab SM Imtiaz Besut

Perasmian oleh : Tn. Hj Abdul Wahab bin Mohd Arshad (Pengetua SM Imtiaz Besut)