Pengurusan Asrama SM Imtiaz Besut telah mengadakan Kem Nadwah Kepemimpinan Pelajar pada 5 dan 6 Oktober 2012 yang disertai

oleh 175 orang pelajar iaitu daripada tingkatan satu dan tingkatan dua.Di antara pengisian program tersebut ialah pembentangan logo

kumpulan,pertandingan azan,pertandingan forum remaja,pertandingan meniru suara imam Qurra yang masyhur dan lain-lain lagi.

Diharapkan dengan adanya program ini pelajar dapat menyemai semangat kepimpinan dan pembentukan syahsiah terbaik demi agama,

bangsa dan negara.