Tarikh   : 25 - 28 Oktober 2012

Hari      : Khamis - Ahad

Sasaran : Semua Warga SM Imtiaz Besut