Tarikh    : 20 Mac 2013

Masa      : 10.00 pagi

Tempat  : Dewan Ulul Albab SM Imtiaz Besut