Tarikh        :    22 April 2014

Masa          :    8.00 pagi

Sasaran      :     Pelajar-Pelajar Yang Terlibat