Kuiz Permata Pintar UKM secara atas talian telah diadakan pada 02 April 2014 yang melibatkan pelajar-pelajar Tingkat 1 sehingga

Tingkatan 3