Tarikh            :    08 Julai 2014

Masa              :    8.20 - 10.50 pagi

Tempat          :    Dewan Ulul Albab

Sasaran          :    Semua Pelajar Tingkatan 4