Tarikh    : 29 Jun 2104

Hari       : Ahad

Masa     : 7.40 pagi

Tempat : Dewan Ulul Albab SM Imtiaz Besut