Program

Siraman Nurani TTB: Transformasi Pendidikan

Tarikh

2 Ogos 2015

Penceramah

YB En. Ghazali bin Taib

Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Sains dan Teknologi dan Tugas-Tugas Khas

Negeri Terengganu