Tarikh        :    21-23 Mei 2015

Tempat      :    SM Imtiaz YT Setiu

Bil. Peserta :    8 Orang

Guru Pembimbing :  Puan Aidawati binti Taji Muhammad