Bengkel Fotonik diadakan pada 8 hingga 11 April 2015 di SM Imtiaz YT Besut. Ia melibatkan lapan orang pelajar

terpilih dari semua sekolah menengah Imtiaz Yayasan Terengganu. Bengkel ini dibimbing oleh Dr Zamani dan

Dr Faizal dari Universiti Malaya.