Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

 

Maklum Balas & Pertanyaan
Pihak SM Imtiaz YT Besut amat mengalu-alukan maklum balas & pertanyaan anda. Sekiranya terdapat maklumat terperinci yang diperlukan tidak terdapat di dalam portal ini, pihak anda boleh memajukannya kepada kami.