SYARAT-SYARAT KEMASUKAN :

       1. Mendapat 6A dalam peperiksaan UPSR 2017 (Tertakluk kepada perubahan semasa)

       2. Pemohon mestilah warganegara Malaysia rakyat Terengganu

            - ibu atau bapa lahir di Terengganu, ATAU

            - ibu bapa telah bermastautin di Terengganu terus menerus tidak kurang dari 10 tahun dan mempunyai niat serta

              bukti-bukti menunjukkan akan tinggal di Terengganu

3. Keutamaan diberi kepada ibu atau bapa yang merupakan pengundi di Terengganu

4. Lulus dalam sesi temuduga yang merangkumi ujian hafazan, personaliti dan jawi

5. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang bertauliah, sihat tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit kronik,

    penyakit lelah atau penyakit berjangkit.

6. Bersetuju menerima SMIYT yang ditawarkan penempatan adalah berdasarkan kekosongan yang ada dan ditetapkan oleh pihak

    Yayasan Terengganu

7.  Bersetuju mematuhi sepenuhnya peraturan dan arahan SMIYT yang berkaitan

 

Permohonan kemasukan ke SMIYT boleh dibuat selepas keputusan UPSR 2017 diumumkan

melalui laman web rasmi Yayasan Terengganu  atau laman web rasmi Imtiaz Yayasan Terengganu